0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Ervaringen voorlichtingsmateriaal Schisis

Hoe heeft u de voorlichting over schisis ervaren?  
In opdracht van het schisisteam van het Erasmus MC zijn wij (4 studenten van de minor zorgtechnologie van de Hogeschool Rotterdam) bezig met het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal dat beter aansluit bij de behoeften van ouders. Wij zijn hiervoor erg benieuwd naar de ervaringen van jullie als ouders.  
 
Het huidige voorlichtingsmateriaal in het Erasmus is erg beperkt. Nu wordt de uitleg vaak mondeling en soms met gebitten en tekeningen geven, maar dat voelt niet als een duidelijke en prettige oplossing. Zij streven naar een model waarbij de (aanstaande) ouders een goed visueel beeld krijgen van schisis. Het schisisteam van het Erasmus denkt hierbij aan een 3D model waarin ze aspecten van schisisvormen duidelijk kunnen laten zien. Wij zijn hiervoor erg geïnteresseerd naar de ervaringen van jullie als ouders. Om inzicht te krijgen in de wensen en ervaringen van ouders met betrekking tot voorlichtingsmateriaal zou u ons enorm helpen door deze korte vragenlijst in te vullen. 
 
Op dit moment zijn wij bezig met het ontwerpen van 3D modellen over schisis. Denk hierbij aan modellen van het neus- en mond gebied. Om te verifiëren of onze mogelijke oplossingen (3D modellen) voor jullie als ouders duidelijk zijn en of dat is wat jullie graag zouden zien tijdens een voorlichting willen we vragen of u uw mening over deze modellen tijdens een gesprek zou willen delen. Tijdens dat (online) gesprek zouden wij graag de modellen willen laten zien en staan wij open voor feedback vanuit jullie. Wij zouden namelijk graag zien dat het eindproduct ook aansluit bij de doelgroep.  
Als wij u hiervoor mogen benaderen, kunt u onder het facebook bericht reageren, dan nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. U mag ook een PM sturen of een email sturen naar Marije via 0926076@hr.nl 
Alvast hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mellany, Ted, Marije en Laura 

  

Er zijn 17 vragen in deze enquête.
Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.


U doet mee aan onderzoek dat valt binnen de Minor Zorgtechnologie van Hogeschool Rotterdam en Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Doel van dit onderzoek is het verzamelen van ervaringen welke gebruikt worden voor het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal dat past bij de eindgebruiker.
Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt uw medewerking op elk moment stopzetten zonder opgave van reden en zonder verdere gevolgen. 
De resultaten worden uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door [Marije Schaap] (0926076@hr.nl), student van Hogeschool Rotterdam. 

Door onder dit bericht op JA te klikken bevestigt u dat:

- U vrijwillig deelneemt aan het onderzoek, wat bestaat uit het invullen van een enquete.

- U voldoende bent ingelicht over het onderzoek zodat U op gegronde wijze kan beslissen tot deelname. 

- U weet dat er geen vergoeding is voor deelname aan het onderzoek.  

- U toestemming verleent om de volgende informatie  te  gebruiken  in  het  kader  van  het onderzoek.

- U zich er van bewust bent dat de resultaten van dit onderzoek anoniem zijn en op geen enkele wijze te herleiden zijn tot de persoon.

Als onderzoeker verklaar ik dat ik:

- De deelnemer vrijwillige deelname verzekert aan het onderzoek. Dit betekent dat de deelnemer zonder opgave van reden en te allen tijde zijn/haar deelname aan het onderzoek kan stopzetten. 

- Het opgenomen materiaal zal worden weergeven zoals werd gepresenteerd en geen data verzin, relevante data weglaat of onderzoeksresultaten vervals.   

- De gegeven informatie enkel zal gebruiken in het kader van het onderzoek en met respect voor de privacy.  

- Zowel de ruwe als de bewerkte onderzoeksgegevens zullen gedurende onbepaalde tijd worden bewaard in de beveiligde data-opslagruimte van Hogeschool Rotterdam en zijn alleen toegankelijk voor de hoofdonderzoeker (Marije Schaap) en betrokkenen bij het onderzoek. 


Als u hier niet mee akkoord wenst te gaan kunt u het onderzoek afsluiten.